Audit en communicatie

De stichting NEED stuurt twee keer per jaar een feedback rapport naar deelnemende SEH afdelingen. Hiermee kunnen deelnemende SEH afdelingen de eigen performance volgen in de tijd en vergelijken met het gepoolde gemiddelde van de andere deelnemende SEH afdelingen. Daarnaast kunnen de deelnemers ook zelf analyses doen op de data die in een SPSS file naar de deelnemende ziekenhuizen worden gestuurd.