Wetenschappelijk onderzoek


 

Wetenschappelijk onderzoek verbetert de kwaliteit van zorg en is daarom belangrijk voor de patiënt. Wij vinden het belangrijk dat u kunt zien welk wetenschappelijk onderzoek er vanuit de NEED gedaan wordt. Hieronder vindt u enkele publicaties van wetenschappelijk onderzoek verricht door de NEED tot nu toe. Niet al het wetenschappelijk onderzoek is momenteel al afgerond of op deze pagina gepubliceerd. Voor vragen of volledige publicaties neemt u contact op met de stichting NEED.

Als onderzoeker onderzoek doen met data uit de NEED database?


Stichting NEED betreft een discipline overstijgende kwaliteitsregistratie voor  SEH-zorg. Daartoe kunnen onder meer en onder voorwaarden ook gegevens  beschikbaar gesteld worden voor wetenschappelijk onderzoek.  Onderzoeksprotocollen die ingediend worden bij Stichting NEED worden, ter toetsing aan de criteria en ter advies aan het bestuur van Stichting NEED,  en aan de wetenschapscommissie van de NVSHA voorgelegd. Het bestuur van Stichting NEED beslist uiteindelijk over het wel of niet honoreren van een verzoek. 

Ingangscriteria (ter beoordeling door NEED-bestuur) 

Created with Sketch.

1. Het betreft een onderzoek op initiatief van een aan NEED deelnemende afdeling 

SEH (deelnemer). 

2. Aanvragend onderzoeker is werkzaam in de volle breedte van de Spoedeisende 

Geneeskunde, maakt deel uit van de onderzoeksgroep en is werkzaam in een aan 

NEED deelnemende SEH. 

3. In geval van zwaarwegend maatschappelijk belang kan het bestuur van Stichting NEED gemotiveerd besluiten van 1 of 2 af te wijken. 

4. De samenstelling van de onderzoeksgroep is duidelijk, evenals wie welke 

bijdrage levert. 

5. Per studie wordt tenminste 1 bestuurslid van Stichting NEED betrokken in de 

onderzoeksgroep en coauteur op een publicatie. De realisatie van de database, de 

inzet die er voor zorgt dat de NEED bestaat en wetenschappelijk onderzoek gedaan 

kan worden, betreft een substantieel bijdrage. Daarnaast kan overlegd worden 

over aanvullende bijdrage in de onderzoeksgroep. 

6. Het onderzoeksvoorstel dient ter toetsing te zijn aangeboden aan medisch ethische 

commissie (METC) op het moment van indienen van de onderzoek aanvraag 

Daadwerkelijke toestemming vindt pas plaats als de METC het project heeft 

goedgekeurd of als niet WMO plichtig heeft bestempeld (en daarmee een 

zogenaamde “geen bezwaar verklaring” heeft afgegeven). 

7. De onderzoeksgroep zegt toe bij afronding en publicatie van het onderzoek het 

bestuur van Stichting NEED officieel per e-mail op de hoogte te stellen. 

8. De onderzoeksgroep stemt in met publieke bekendmaking van uitgevoerd 

onderzoek en eventuele publicatie van een artikel op haar website en gangbare 

social media kanalen. 

9. Een onderzoek kan alleen gestart worden als dit niet leidt tot conflictsituaties

Het mag een al lopend onderzoek niet tegenwerken. 

Toetsingscriteria (ter toetsing door Wetenschapscommissie NVSHA) 


Created with Sketch.

10. Het betreft onderzoek waarvan de uitkomsten relevant zijn voor kwaliteit van 

patiëntenzorg in het domein van de Spoedeisende Geneeskunde. 

11. Aanvragen worden beoordeeld op uitvoerbaarheid en haalbaarheid en 

toestemming uitsluitend verleend als het reëel lijkt dat hier een wetenschappelijke 

publicatie uit voortvloeit. 

12. Aanvragen worden beoordeeld op aanwezigheid van een voldoende gedegen 

financiële onderbouwing

13. Een samengestelde onderzoeksgroep met onderzoekers vanuit verschillende 

afdelingen SEH verdient de voorkeur. 

14. Multidisciplinair onderzoek verdient de voorkeur. 

15. Onderzoeksprotocollen zullen mede beoordeeld worden met in het achterhoofd de 

aspecten horende bij “good research practice”

16. Het onderzoeksvoorstel voldoet aan de zgn. STROBE-criteria, wanneer het een 

cohortstudie betreft, en aan het CONSORT statement waar het een 

gerandomiseerde trial (RCT) betreft. 

17. U voldoet aan de voorwaarden van Good Research Practice & Integrity en de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 

The association between vital signs and relevant clinical outcomes in emergency department patients of different age categories. 


Artikel

Door:  Candel BGJ, Duijzer R, Gaakeer MI, Ter Avest E, Sir O, Lameijer H, Hessels RAPA, Reijnen R, van Zwet E, de Jonge E, and de Groot B 

Age-adjusted interpretation of biomarkers of renal function and homeostasis, inflammation, and circulation in Emergency Department patients


Artikel

Door:  Candel B, Khoudja J, Gaakeer MI, Ter Avest E, Ö Sir, Lameijer H, Hessels RAPA, Reijnen R, van Zwet E, de Jonge E, de Groot B.

The Impact of Age on Predictive Performance of National Early Warning Score at Arrival to Emergency Departments: Development and External Validation 


Artikel

Door:  

Søren K. Nissen, Bart G.J. Candel, Christian H. Nickel, Evert de Jonge, Jesper Ryg, Søren B. Bogh, Bas de Groot, Mikkel Brabrand,

Sex differences in clinical presentation and risk stratification in the Emergency Department: An observational multicenter cohort study


Artikel

Door:  Bart GJ Candel, Saimi Dap, Wouter Raven, Heleen Lameijer, Menno I Gaakeer, Evert de Jonge, Bas de Groot

The association between presenting complaints and clinical outcomes in emergency department patients of different age categories 


Artikel:

Door:   Wouter Raven, Elisa M P van den Hoven, Menno I Gaakeer, Ewoud Ter Avest, Ozcan Sir, Heleen Lameijer, Roger A P A Hessels, Resi Reijnen, Erik van Zwet, Evert de Jonge, Christian H Nickel, Bas de Groot 

The association between the presenting complaint “unwell” and relevant clinical outcomes in paediatric, adult and geriatric emergency department patients: A retrospective cohort study using the Netherlands Emergency department Evaluation Database (N.E.E.D!).

 
Poster op het Dutch Emergency Medicine Conference 2018.

Door:  Bas de Groot, Frank van Baarle, Menno Gaakeer, Resi Reijnen, Ozcan Sir, Roger Hessels, and Ewoud Ter Avest.

Quality registries to improve emergency department care: from benchmarking to research and back

Artikel

Door:  Bas de Groot,

The effect of treatment and clinical course during Emergency Department stay on severity scoring and predicted mortality risk in Intensive Care patients

Artikel

Door:   Bart G J Candel, Wouter Raven, Heleen Lameijer , Wendy A M H Thijssen , Fabian Termorshuizen , Christiaan Boerma , Nicolette F de Keizer  Evert de Jonge, Bas de Groot ,

The prediction of 24-hour mortality by the ROX index compared with National Early Warning Score (NEWS) in Emergency Department patients: an observational study

Artikel

Door:   Candel BGJ, de Groot B, Kabell Nissen S, Thijssen WAMH, Lameijer H, Kellett J. 

Does machine learning with or without clinical judgment improve prediction of in-hospital mortality in older and younger ED patients with a suspected infection? 

Artikel

Door:   Raven W, de Hond A, Schinkelhoek L Gaakeer MI, Ter Avest E, Lameijer L, de Groot B.

 Development and external validation of the International Early Warning Score (IEWS): Improved age and sex adjusted mortality assessment in the hospital. Subtitle: An international multicenter cohort study. 


Artikel

Door:  Candel BGJ, Kabell Nissen S, Nickel CH, Raven W, Thijssen W, Gaakeer MI, Touborg Lassen A, Brabrand M, de Jonge E, de Groot B.

Posterpresentatie op een wetenschappelijk congres

Posterpresentatie van de DISCO-ED2 study op een wetenschappelijk congres

Posterpresentatie van de PRESENT-EDstduy op een wetenschappelijk congres

Posterpresentatie van de AGED study op een wetenschappelijk congres

Posterpresentatie van de DISCO-ED study op een wetenschappelijk congres