Dé discipline overstijgende kwaliteitsregistratie van Spoedeisende hulp afdelingen

De "Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED)" is de nationale discipline overstijgende kwaliteitsregistratie van Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen in Nederland. Eén gemeenschappelijke registratie voor alle SEH zorg in Nederland. Met deze registratie maken we kwaliteit inzichtelijk. De beste zorg verdient immers iedereen.

Hoe de NEED SEH zorg inzichtelijk maakt, ook ook na de pandemie

"Sinds de versoepelingen merken SEH's dat het aantal patiënten oploopt naar het 'oude' niveau van vóór de pandemie. Ze zien weer meer jongeren onder invloed van drank en drugs en mensen met letsel door contactsporten. De NEED kan dit inzichtelijk maken"

Nieuw! Sekseverschillen op de SEH

Sekseverschillen beïnvloeden de uitkomsten van patiënten bij veel ziekten, maar het is onduidelijk of wordt veroorzaakt door geslacht zelf, door een verschil in ernst van de ziekte bij presentatie op de SEH of door sekse gerelateerde verschillen in de herkenning en behandeling van risicopatiënten op de SEH. Deze studie, gebruikmakend van de NEED database, onderzoekt of er sekseverschillen bestaan in ziektepresentaties, ziekte-ernst en (case-mix-gecorrigeerde) uitkomsten op de Spoedeisende Hulp (SEH).

Nieuw! Het effect van leeftijd op de interpretatie van vitale functies

Een juiste interpretatie van vitale functies is essentieel voor risicostratificatie op de afdeling spoedeisende hulp (SEH), maar met het stijgen van de leeftijd kunnen deze vitale functies veranderen. In dit onderzoek met 101416 patienten vonden we dat de impact van het veranderen van vitale functiecategorieën op de medische prognose groter was bij oudere patiënten dan bij jongere patienten. Deze resultaten kunnen in de toekomst van waarde zijn voor de interpretatie van vitale functies in bestaande risicostratificatie-instrumenten en richtlijnen voor acute zorg.

Waarom zijn wij anders?

De SEH zorg is multidisciplinair. Een kwaliteitsregistratie vanuit een enkel specialisme kan daarmee nooit de volledige kwaliteit van de SEH zorg meten. De patiënt komt immers met een klacht, niet met een diagnose. Oftewel: SEH zorg is vaak ongedifferentieerd, en niet altijd binnen een subdomein te vatten. De NEED is een kwaliteitsregistratie voor álle SEH patiënten, ongeacht de uiteindelijke diagnose. 

Wanneer je de kwaliteit van SEH zorg wilt meten, moet je discipline overstijgend registreren

Sinds 2016 lost de NEED dit probleem op.  De NEED opgericht door 6 SEH afdelingen en doorgegroeid naar een volledige kwaliteitsregistratie waarbij reeds 12 SEH afdelingen zijn aangesloten. Elk jaar zien meer SEH afdelingen de voordelen van de kwaliteitsregistratie,  en sluiten zich aan. Samen maken we ons hard voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van SEH zorg in Nederland. Wij maken kwaliteit inzichtelijk.

Hoe we dat doen?

Alle deelnemende ziekenhuizen krijgen van ons Benchmark rapporten waarbij zij kunnen zien waar op hun SEH verbetermogelijkheden liggen. Ook doen wij wetenschappelijk onderzoek naar hoe wij de zorg voor al onze patiënten te kunnen verbeteren. 

Heeft leeftijd impact op de voorspellende prestaties van de NEWS score op de SEH?

Dit internationale onderzoek wat gebruik maakt van de NEED database bekijkt hoe leeftijd de voorspellende prestatie van de National Early Warning Score (NEWS) bij aankomst op de SEH beïnvloedt met betrekking tot ziekenhuissterfte en opname op de intensive care.

De verhouding tussen ingangsklachten en klinische uitkomsten per leeftijdscategorie 

Hoewel de triagesystemen op SEH afdelingen waarmee we de ernst en urgentie van zorgvragen wordt bepaald momenteel vooral gebaseerd zijn op ingangsklachten, is het nog steeds onduidelijk of hun prognostische waarde leeftijdsafhankelijk is. En dat in een vergrijzende populatie. Dit onderzoek vanuit de NEED database geeft hier eindelijk antwoord op!

Hoe machine learning SEH zorg kan verbeteren

SEH artsen en data wetenschappers ontwikkelen samen een machine learning algoritme om ziekenhuisopname van SEH patiënten te voorspellen met behulp van data van de Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED)

Voordelen van de NEED op een rijtje

Discipline overstijgend

Geen losse registraties, maar één registratie voor alle SEH zorg in Nederland

Registratie aan de bron: de SEH

Er zijn nu 12 SEH afdelingen zijn aangesloten. Elk jaar zien meer SEH afdelingen de voordelen van de kwaliteitsregistratie,  en sluiten zich aan. Samen maken we ons hard voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van SEH zorg in Nederland. 

De zorg voor álle patiënten centraal

De kwaliteit van zorg voor al onze patiënten staat centraal. Ongeacht de uiteindelijke diagnose. 

Privacy en veiligheid

De privacy van zowel patiënten als deelnemende ziekenhuizen als website bezoekers is bij ons geborgd.

Nieuw! De invloed van leeftijd op bepaalde biomarkers op de SEH

Een juiste interpretatie van bloedonderzoek is belangrijk voor het bepalen van het risico wat een patient op de Spoedeisende Hulp met een bepaalde ziekte of aandoening loopt.  Maar, de invloed van afwijkende bloedtestwaarden op de bijvoorbeeld sterfte kan veranderen met het stijgen van de leeftijd als gevolg van leeftijdsgerelateerde veranderingen van het lichaam. Het doel van deze studie was daarom om het effect van leeftijd op bepaalde biomarkers van bijvoorbeeld nierfunctie, ontsteking en bloedsomloop en overlijden in het ziekenhuis te beoordelen. Door deze studie weten we nu dat het verband tussen bloedonderzoek en (aangepaste) sterfte leeftijdsafhankelijk is. Dit kan een invloed hebben op bepaalde risicoscores en richtlijnen die op de SEH gebruikt worden. 

 

Medisch Contact: Spoedzorg onder druk, NEED helpt!

Het huidige Nederlandse spoedzorgbeleid is te eenzijdig gericht op concentratie, terwijl het aantal patiënten nauwelijks afneemt en de zorgintensiteit alleen maar toeneemt. Het zijn bekende klachten, die worden onderbouwd in het proefschrift waarop Menno Gaakeer (SEH-arts KNMG in het Adrz Medisch Centrum – voorheen Admiraal de Ruyterziekenhuis – in Goes) half december promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


NVSHA

De NEED is gelieerd aan de NVSHA, de wetenschappelijke beroepsvereniging van spoedeisende hulp artsen (SEH-artsen) en artsen in opleiding tot spoedeisende hulp arts.

Samenwerken?

 

Dat is de basis voor ons werk en kwalitatieve SEH zorg, en doen wij graag! 
We horen graag wat wij voor jou of jouw ziekenhuis kunnen bijdragen. Zie hier onder de ziekenhuizen die je al voor zijn gegaan in een vast samenwerkingsverband.