Onderzoek

De gegevens uit de NEED mogen door deelnemende ziekenhuizen worden gebruikt voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Bovendien ondersteunt de stichting NEED methodologisch onderzoek naar kwaliteitsevaluaties zoals het gebruik van prognostische modellen ten behoeve van case-mix correctie en benchmarking. Wetenschappelijk onderzoek kan uiteraard alleen plaatsvinden als hiervoor een goedkeuring van een wettelijk erkende medisch ethische commissie is verkregen. Voorwaarden hiervoor staan beschreven in het projectplan van de NEED.

 

Door gegevens in de NEED ook te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek draagt de NEED bij aan verbetering van de kwaliteit van de spoedzorg in Nederland. Om te zien wat er al gedaan is en gepubliceerd wordt, druk op onderstaande knop.