Dé discipline overstijgende kwaliteitsregistratie van SEH afdelingen

Het doel van de NEED

De NEED heeft als doel om door middel van het structureel verzamelen van betrouwbare getallen van deelnemende SEH afdelingen de kwaliteit van de acute zorg in Nederland te verbeteren en de transparantie te verhogen. Discipline overstijgend: één gemeenschappelijke registratie voor alle SEH zorg. Dit doel wordt bereikt door de gegevens in de NEED te gebruiken voor "benchmarking" en wetenschappelijk onderzoek. 

Deelnemende ziekenhuizen

Op dit moment zijn 19 ziekenhuizen en 23 SEH afdelingen aangesloten bij de NEED. Meerdere andere ziekenhuizen hebben intentie tot deelname uitgesproken. Lees meer over deze ziekenhuizen onder het tabblat "Deelnemende ziekenhuizen" op deze website.

Deelnemersraad

De NEED heeft een deelnemersraad waarin iedere deelnemende SEH een SEH-arts kan afvaardigen. Deze commissie adviseert het bestuur van NEED gevraagd en ongevraagd en zwaarwegend vanuit integraal SEH-perspectief. 

Kwaliteitsraad

Om de kwaliteit te borgen heeft de stichting NEED een kwaliteitsraad geformeerd  waarin afgevaardigden van wetenschappelijke verenigingen van SEH gebruikers zitting nemen. Alle wetenschappelijke verenigingen van SEH gebruikers zijn uitgenodigd. Deelnemers zijn onder andere afgevaardigen van de Patientenfederatie,  NVSHV,  NVIC, NVALT, NVKG, NOV, NVN en NVVC. 

Patientenfederatie

En dat niet alleen, de patientenfederatie neemt ook zitting in de kwaliteitsraad van de stichting NEED. Zo borgen wij samen de kwaliteit en veiligheid van de NEED voor de patiënt.

NVSHA

De NEED is gelieerd aan de NVSHA, de wetenschappelijke beroepsvereniging van spoedeisende hulp artsen (SEH-artsen) en artsen in opleiding tot spoedeisende hulp arts. 

Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR)

De NEED is deelnemer in de SKR, voldoet aan de SKR-governance voor kwaliteitsregistraties en is voornemens een aanvraag te doen opgenomen te worden in het register van kwaliteitsregistraties van Zorginstituut Nederland. 

Meer weten over het bestuur van de stichting NEED? Een jaarverslag opvragen?