De stichting NEED voor ziekenhuizen


De "Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED)" is de nationale  discipline overstijgende kwaliteitsregistratie van Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen in Nederland. De stichting NEED is een stichting zonder winstoogmerk en is in 2016 opgericht door SEH artsen. Inmiddels hebben 12 SEH afdelingen zich aangesloten. Dit aantal breidt jaarlijks uit. Hier onder leest u wat wij kunnen betekenen voor uw ziekenhuis.

Elke spoed eisende hulp (SEH) in Nederland kan zich aanmelden voor deelname aan de NEED. Voordat een SEH kan deelnemen, dient er een deelnemersovereenkomst getekend te worden. Daarnaast moet elke SEH afdeling zelf de koppeling aanleggen tussen het eigen ziekenhuis informatie systeem (meestal Hix of Epic) en de NEED. 

Benchmarking kwaliteit 

De deelnemende SEH afdelingen krijgen twee keer per jaar een rapport met hun data afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende SEH afdelingen. Op deze manier kunnen deelnemende ziekenhuizen hun eigen gegevens afzetten tegen die van het gemiddelde in Nederland. Dit kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit, en wordt jaarlijks uitgegeven.

 

Audit en communicatie

De stichting NEED stuurt twee keer per jaar een feedback rapport naar deelnemende SEH afdelingen. Hiermee kunnen deelnemende SEH afdelingen de eigen performance volgen in de tijd en vergelijken met het gepoolde gemiddelde van de andere deelnemende SEH afdelingen. Daarnaast kunnen de deelnemers ook zelf analyses doen op aanvraag.

Wetenschappelijk onderzoek

Op aanvraag bij het bestuur van de stichting NEED kunnen deelnemende ziekenhuizen een verzoek indienen voor het gebruik van data van de hele NEED voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. Deze verzoeken worden beoordeeld aan de hand van een aantal strikte criteria. Data mogen nooit aan derden worden geleverd en alleen door de betreffende SEH afdeling ingezien en gebruikt worden. 

Deelnemende ziekenhuizen

De stichting NEED geeft deelnemende SEH afdelingen de keus om als individuele afdeling anoniem data te leveren of transparant. Dit wordt contractueel vastgelegd.

 

Deelnemende SEH afdelingen betalen een jaarlijkse contributie aan de stichting NEED die kostendekkend is voor de stichting. De koppeling tussen het individuele ziekenhuis informatie systeem en de NEED worden door de ziekenhuizen zelf gerealiseerd en gefinancierd.

 

Op dit moment zijn 10 SEH’s als deelnemer middels een overeenkomst aangesloten bij NEED: Adrz Goes; HMC Den Haag; LUMC Leiden; Radboudumc Nijmegen; ETZ Tilburg; MC Leeuwarden; Catharina Eindhoven; CWZ Nijmegen; ASz Dordrecht; Spaarne Gasthuis Haarlem. Hiervan leveren op dit moment 4  SEH’s patiëntendata aan de NEED-database: Adrz Goes, LUMC Leiden; MC Leeuwarden; Catharina Eindhoven. De andere deelnemers zijn de datakoppeling aan het realiseren. 

Nog eens 9 andere SEH’s hebben de intentie tot deelname uitgesproken.