Wilt u meer weten over de stichting NEED?

Minder SEH’s geen garantie voor meer kwaliteit

Volgens sommigen, onder wie minister Kuipers van VWS, moet het aantal SEH’s omlaag. Maar aan die opvatting liggen geen feiten en data ten grondslag. Het initiatief NEED verzamelt die gegevens nu, zodat straks gefundeerde uitspraken mogelijk zijn over de voors en tegens van concentratie.

Nieuws! Hoe machine learning SEH zorg kan verbeteren

SEH artsen en data wetenschappers ontwikkelen samen een machine learning algoritme om ziekenhuisopname van SEH patiënten te voorspellen met behulp van data van de Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED)


De invloed van leeftijd op bepaalde biomarkers op de SEH 

Een juiste interpretatie van bloedonderzoek is belangrijk voor het bepalen van het risico wat een patient op de Spoedeisende Hulp met een bepaalde ziekte of aandoening loopt.  Maar, de invloed van afwijkende bloedtestwaarden op de bijvoorbeeld sterfte kan veranderen met het stijgen van de leeftijd als gevolg van leeftijdsgerelateerde veranderingen van het lichaam. Het doel van deze studie was daarom om het effect van leeftijd op bepaalde biomarkers van bijvoorbeeld nierfunctie, ontsteking en bloedsomloop en overlijden in het ziekenhuis te beoordelen. Door deze studie weten we nu dat het verband tussen bloedonderzoek en (aangepaste) sterfte leeftijdsafhankelijk is. Dit kan een invloed hebben op bepaalde risicoscores en richtlijnen die op de SEH gebruikt worden. 

Medisch Contact

Het huidige Nederlandse spoedzorgbeleid is te eenzijdig gericht op concentratie, terwijl het aantal patiënten nauwelijks afneemt en de zorgintensiteit alleen maar toeneemt. Het zijn bekende klachten, die worden onderbouwd in het proefschrift waarop Menno Gaakeer (SEH-arts KNMG in het Adrz Medisch Centrum – voorheen Admiraal de Ruyterziekenhuis – in Goes) half december promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hoe de NEED SEH zorg inzichtelijk maakt, ook ook na de pandemie

"Sinds de versoepelingen merken SEH's dat het aantal patiënten oploopt naar het 'oude' niveau van vóór de pandemie. Ze zien weer meer jongeren onder invloed van drank en drugs en mensen met letsel door contactsporten. De NEED kan dit inzichtelijk maken"