De stichting NEED voor ziekenhuizen


De "Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED)" is de nationale  discipline overstijgende kwaliteitsregistratie van Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen in Nederland. De stichting NEED is een stichting zonder winstoogmerk en is in 2016 opgericht door SEH artsen. Inmiddels hebben 19 ziekenhuizen met 23 SEH afdelingen zich aangesloten. Dit aantal breidt jaarlijks uit. Hier onder leest u wat wij kunnen betekenen voor uw ziekenhuis.

Elke spoed eisende hulp (SEH) in Nederland kan zich aanmelden voor deelname aan de NEED. Voordat een SEH kan deelnemen, dient er een deelnemersovereenkomst getekend te worden. Daarnaast moet elke SEH afdeling zelf de koppeling aanleggen tussen het eigen ziekenhuis informatie systeem (meestal Hix of Epic) en de NEED. 

Deelnemende ziekenhuizen

De stichting NEED geeft deelnemende SEH afdelingen de keus om als individuele afdeling anoniem data te leveren of transparant. Dit wordt contractueel vastgelegd.

 

Deelnemende SEH afdelingen betalen een jaarlijkse contributie aan de stichting NEED die kostendekkend is voor de stichting. De koppeling tussen het individuele ziekenhuis informatie systeem en de NEED worden door de ziekenhuizen zelf gerealiseerd en gefinancierd.

Op dit moment zijn 18 SEH’s als deelnemer middels een overeenkomst aangesloten bij NEED waaronder Adrz Goes; HMC Den Haag; LUMC Leiden; Radboudumc Nijmegen; ETZ Tilburg; MC Leeuwarden; Catharina Eindhoven; CWZ Nijmegen; ASz Dordrecht; Spaarne Gasthuis Haarlem, Tjongerschans Heerenveen, Sint Franciscus ziekenhuis Rotterdam, Dijklander ziekenhuis Hoorn,  Bravis ziekenhuis Roosendaal,  Amphia ziekenhuis Breda, Wilhelmina ziekenhuis Assen, Treant Zorggroep en Beatrix ziekenhuis Winterswijk, Deventer Ziekenhuis, Deventer. Hiervan leveren op dit moment 4  SEH’s patiëntendata aan de NEED-database: Adrz Goes, LUMC Leiden; MC Leeuwarden; Catharina Eindhoven. De andere deelnemers zijn de datakoppeling aan het realiseren. 

Nog eens 9 andere SEH’s hebben de intentie tot deelname uitgesproken. 


Benchmark rapport kwaliteit

De deelnemende SEH afdelingen krijgen eenmaal per jaar een rapport met hun data afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende SEH afdelingen. Op deze manier kunnen deelnemende ziekenhuizen hun eigen gegevens afzetten tegen die van het gemiddelde in Nederland. Dit kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit, en wordt jaarlijks uitgegeven.

Kosten


Kosten voor deelname zijn afhankelijk van de hoeveelheid patiënten per jaar die op de SEH van de deelnemende ziekenhuizen worden gezien. Gemiddeld zijn de kosten 6050 euro per jaar bij 25.000-35.000 patiënten. 

Deelnemerscommissie


De NEED heeft een Deelnemersraad waarin iedere deelnemende SEH een SEH-arts kan afvaardigen. Deze commissie adviseert het bestuur van NEED gevraagd en ongevraagd en zwaarwegend vanuit integraal SEH-perspectief.

Audit en communicatie

Deelnemers ontvangen een Benchmark rapport!

De stichting NEED stuurt jaarlijks een feedback rapport naar deelnemende SEH afdelingen. Hiermee kunnen deelnemende SEH afdelingen de eigen performance volgen in de tijd en vergelijken met het gepoolde gemiddelde van de andere deelnemende SEH afdelingen. Daarnaast kunnen de deelnemers ook zelf analyses doen op aanvraag.

Wetenschappelijk onderzoek

Als onderzoeker onderzoek doen met data uit de NEED database?

Stichting NEED betreft een discipline overstijgende kwaliteitsregistratie voor  SEH-zorg. Daartoe kunnen onder meer en onder voorwaarden ook gegevens  beschikbaar gesteld worden voor wetenschappelijk onderzoek.  Onderzoeksprotocollen die ingediend worden bij Stichting NEED worden, ter toetsing aan de criteria en ter advies aan het bestuur van Stichting NEED,  en aan de wetenschapscommissie van de NVSHA voorgelegd. Het bestuur van Stichting NEED beslist uiteindelijk over het wel of niet honoreren van een verzoek.