Deelnemende ziekenhuizen

De stichting NEED geeft deelnemende SEH afdelingen de keus om als individuele afdeling anoniem data te leveren of transparent. Dit wordt contractueel vastgelegd.

 

Deelnemende SEH afdelingen betalen een jaarlijkse contributie aan de stichting NEED die kostendekkend is voor de stichting. De koppeling tussen het individuele ziekhuis informatie systeem en de NEED worden door de ziekenhuizen zelf gerealiseerd en gefinancierd.

 

De deelnemende SEH afdelingen krijgen twee keer per jaar een rapport met hun data afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende SEH afdelingen. Op deze manier kunnen deelnemende ziekenhuizen hun eigen gegevens afzetten tegen die van het gemiddelde in Nederland. Dit kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit (zie ook audit en communicatie).

 

Op aanvraag bij het bestuur van de stichting NEED kunnen deelnemende ziekenhuizen een verzoek indienen voor het gebruik van data van de hele NEED. Deze verzoeken worden beoordeeld aan de hand van een aantal strikte criteria. Data mogen nooit aan derden worden geleverd en alleen door de betreffende SEH afdeling ingezien en gebruikt worden.